Tập thể CBCNV VICONSHIP chung tay cùng TP Hải Phòng phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQVN thành phố, mặc dù sản xuất kinh doanh của Cty đang chịu ảnh hưởng lớn, nhất là mảng dịch vụ kinh doanh cảng biển như cảng xanh VIP (VIP GREENPORT) giảm 30%, cảng xanh (GREENPORT) giảm 25% so với cùng kỳ, … làm giảm công việc và thu nhập của người lao động. Song với tinh thần chung tay cùng TP Hải Phòng phòng chống dịch Covid-19, toàn thể CBCNV cùng người lao động Cty khu vực Hải Phòng đã trích 01 ngày lương trong tháng 3 ủng hộ theo như quyết định của Tổng Giám Đốc Cty:

quyet-dinh-30-3