Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CẢNG XANH

: Số 1 Ngô Quyền, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
: (84-225) 374 1166 Fax: (84-225) 374 1180
: [email protected]