Liên hệ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP CẢNG VICONSHIP

: Số 1 Ngô Quyền, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
: (84-225) 374 1166 Fax: (84-225) 374 1180
: info@greenport.com.vn