Cổ đông

Tên Tiếng Việt

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP CẢNG VICONSHIP

Tên Tiếng Anh

VICONSHIP ENTERPRISE

Tên viết tắt

GREENPORT

Địa chỉ

Số 1 Ngô Quyền, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại

(84-225) 374 1166

Số fax

(84-225) 374 1180

Website

http://greenport.com.vn/

Giám đốc

Ông  BÙI MINH HƯNG

Chức năng kinh doanh

Bốc xếp hàng hoá, kho bãi và lưu giữ hàng hoá, vận tải hàng hoá, sửa chữa máy móc thiết bị, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

...
Tên Lượt tải Ngày